Hengelsportvereniging Naarden-Bussum

Hengelsportvereniging Naarden-Bussum Hengelsportvereniging Naarden-Bussum (HSVNB) is opgericht op 19 juli 1921. Het is een bloeiende vereniging die bijna 2000 leden telt en mooi viswater tot zijn beschikking heeft. De vereniging maakt deel uit van de hengelsportfederatie Sportvisserij MidWest Nederland. leden mogen in vrijwel alle wateren in Nederland vissen.

Tijdens de Havendag Huizen op zaterdag 16 juni 2018 beschikt de HSVNB over een eigen kraam waar allerhande informatie wordt gegeven over de vereniging zelf, maar ook over de verschillende commis‑ sies die de vereniging telt, waaronder de wedstrijdcommissie, de karpercommissie, visstandbeheercommissie en de vliegvis‑ commissie. Ook worden alle mogelijkhe‑ den over en met de vissport, zowel bij de kraam als in de praktijk op en aan het water, besproken en getoond. Om enkele voorbeelden te noemen: witvissen met een pennetje, feedervissen, karpervissen, roofvissen en vliegvissen. Er is een aantal boten aanwezig, waarmee geïnteresseerden in de vissport de praktische zaken op het water zelf krijgen voorgeschoteld en gede‑ monstreerd. Denk hierbij aan het vissen op snoekbaars, snoek en aller‑ lei andere bekende vissoorten zoals brasem, winde, kopvoorn en baars.

Hierbij wordt iedereen uitgenodigd eens kennis te maken met de enor‑ me mogelijkheden die het vissen heeft en waar stress, drukte en alle andere negatieve aspecten van dit leven wegvallen.

Meer informatie over de hengelsportvereniging Naarden-Bussum is te vinden op www.hsvnb.nl

>>Hengelsport vereniging Naarden-Bussum