KNRM

De KNRM komt mensen in nood op het water te hulp. Staat dag en nacht klaar. Wordt in stand gehouden door donaties, schenkingen en nalatenschappen. Ontvangt geen subsidie. Verricht hulpverleningen kosteloos. KNRM station Huizen toont de boot die uitgerust is om 24/7 uit te rukken, bij elk denkbaar weer. De boot is daarom een technisch hoogstandje.

Website KNRM

>>KNRM